VitaKatalog

41 B e z p l a t n á i n f o l i n k a V i t a H a r m o n y ® : 8 0 0 1 8 2 5 7 2 Přípravek obsahuje přírodní izo- flavony , což jsou látky ze skupiny fy- toestrogenů. Tyto látky účinkují po- dobným mechanismem jako ženské pohlavní hormony – estrogeny. Tím- to účinkem napomáhají izoflavo- ny pozitivně ovlivnit symptomatic- ké potíže klimakteria. Přirozeným zdrojem izoflavovnů jsou například květy červeného jetele lučního nebo extrakt ze sóji. Extrakt z květů červeného jete- le lučního navíc podporuje činnost kardiovaskulárního systému a udr- žování krevního tlaku v normálních hodnotách. Další účinnou složkou produktu je extrakt z kořene lékořice lysé . Lé- kořice podporuje normální trávení, harmonizuje duševní zdraví a psy- chický klid a podporuje udržení nor- málního stavu pokožky. Složení je doplněno o extrakty z kořene anděliky čínské , plodu marhaníku granátového a listu ost- ružiníku maliníku. Andělika čínská podporuje osvě- žení těla, přispívá k udržení normál- ní činnosti urogenitálního systému žen a podporuje normální funkce krevního systému. Ostružiník maliník neboli mali- ník obecný podporuje normální trá- vení a napomáhá vylučování vody z organismu. Dobře známé jsou také podpůrné účinky ostružiníku pro zvýšení menopauzálního komfortu. Optimálních účinků je dosaženo předevšímpři dlouhodobémužívá- ní přípravku, to znamená i po dobu několika let. Přírodní vzhled a charakteristické naturální aroma tablet je dáno cha- rakterem použitých surovin. Užívání přípravku KlimaLady® je příjemnou alternativou pro ženy, které z různých důvodů nemohou nebo nechtějí řešit klimakterické po- tíže pomocí hormonální substituč- ní léčby. 90 tablet 459Kč vč. DPH Pro období klimakteria KLIMALADY® KlimaLady® je přírodní nehor- monální doplněk stravy, který je určen ke zvýšení životního kom- fortu v průběhu celého období kli- makteria neboli přechodu. Klimakterium je přirozené ob- dobí života ženy, kdy dochází k pře- chodu z období plodnosti do období přirozené neplodnosti. Tento stav je způsoben ustáváním činnosti vaječ- níků a s tím spojenou nízkou hladi- nou ženských pohlavních hormonů - estrogenů - v krvi. Zahrnuje celou řadu hormonálních změn, které do- provází nepříjemné projevy jako na- příklad změny nálad, návaly horka, poruchy spánku nebo pocení. Období klimakteria zahrnu- je menopauzu, která značí posled- ní menstruační cyklus s následným vymizením, ale vlastní přechod (kli- makterium) začíná již několik let před menopauzou. K zástavě men- struace dochází v průměru mezi 45. až 55. rokem života. Bylinné extrakty použité v pří- pravku KlimaLady® mohou mít příznivý vliv na celkový psychický i fyzický stav ženy v klimakteriu. 90 tbl. Obj. kód 267 Obsah v 1 tabletě: hmot. %DRHP MARHANÍK GRANÁT. 250mg * JETEL LUČNÍ 100mg * ANDĚLIKA ČÍNSKÁ 50mg * SOJOVÉ IZOFLAVONY 25mg * LÉKOŘICE LYSÁ 25mg * OSTRUŽINÍK MALINÍK 25mg * *Denní referenčníhodnotapříjmuv1 tabletěnenístanovena. Dávkování: 1 tableta denně. Vhodné k dlouhodobému užívání. Upozornění: Určeno především pro ženy v období klimakteria. Vhodný i pro ženy po hyste- rektomii či adnexotomii.

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=