VitaKatalog

20 Vyrábíme pouze produkty s důrazem na čistotu a kvalitu. VITAMIN K2 + D3 Vitamin K2 100 µg + vitamin D3 od VitaHarmony® obsahuje vitamin K2 ve formě MK-7, kte- rý má výbornou vstřebatelnost a využitelnost v organismu. Vitamin K je rozpustný v tucích a má mnoho důležitých funkcí v našem organismu. Tento vitamin se vyskytuje ve dvou for- mách – vitamin K1 a vitamin K2. Vitamin K1 podporuje přiro- zenou krevní srážlivost a běžně se vyskytuje v naší stravě, napří- klad v listové zelenině. Na druhou stranu vitamin K2 se v naší stravě nevyskytuje té- měř vůbec, a přitom je jeho funk- ce v organismu nezastupitelná. V poslední době bylo zjištěno, že vitamin K2 je velmi důležitý pro správný metabolismus vápníku v organismu a podílí se na udržo- vání normálního stavu kostí. Vitamin K2 působí v orga- nismu společně s vitaminem D3, který zajišťuje vstřebávání a správný transport vápníku do kostní struktury. Díky tomu dochází ke snížení rizika nežá- doucího usazování vápníku v cévách a měkkých tkáních, což může být spouštěčem pro vznik některých onemocnění. Tyto vi- taminy působí synergicky spo- lečně s hořčíkem a vápníkem, a proto se doporučuje jejich spo- lečný příjem. Ideálním zdrojem vápníku ve stravě jsou například mléko a mléčné výrobky a mezi nejlepší zdroje hořčíku se řadí listová ze- lenina nebo ořechy. Optimální příjem vápníku, hořčíku, vitaminu D3 i K2 Vám bezpečně zajistí i kvalitní doplň- ky stravy. Nedostatek vitaminu K2 v organismu může vyvolat poru- 60 tob. Obj. kód 1462 Obsah v 1 tobolce: hmot. %DRHP VITAMIN K2 100µg 133,33 VITAMIN D3 25 µg 500 *Denní referenčníhodnotapříjmuv1 tobolcenenístanovena. Dávkování: 1 tobolka denně. Vhodné k dlouhodobému užívání. Upozornění: Není určeno dětem do 3 let. Není určeno osobám, které užívají léky snižující krevní srážlivost. chu metabolismu vápníku . Do- chází ke znehodnocení bílkovin, které vápník ukládají v kostech a zubech. V důsledku toho může dojít ke zvýšenému ukládání vápníku v měkkých tkáních a cévách, což je vysoce nežádoucí . Vitamin K2 si je lidské tělo schopno samo částečně vytvářet, a to konkrétně v našem střev- ním traktu. Tento vitamin nám pomáhají syntetizovat zdraví prospěšné symbiotické bakterie, které osídlují zejména naše tlus- té střevo. Také proto je nezbytně nutné udržovat svou střevní mik- roflóru v dobrém stavu. Suplementace vitaminem K2 se doporučuje všem, kdo mají problémy s udržením zdravé střevní mikroflóry (nezdravý životní styl a nekvalitní strava) a pro všechny, kteří jsou ohroženi osteoporózou nebo poruchou metabolismu vápníku v kostech a zubech. 60 tobolek 335Kč vč. DPH Pro Vaše kosti, zuby a svaly

RkJQdWJsaXNoZXIy Nzg5MDg=